ผู้ขับเคลื่อนความสำเร็จ

People of possibilities

วัฒนธรรมองค์กรกลุ่มตรีเพชร

ความรู้ความสามารถรอบด้านและความยืดหยุ่น

บุคลากรกลุ่มตรีเพชร

Team Spirit

การทํางานแบบทีม

“กลุ่มตรีเพชรได้ปลูกฝังเรื่องความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานที่นี่ ฉันได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมงานคนไทยอยู่เสมอ ซึ่งการทำงานเป็นทีมช่วยพัฒนาความสามารถของฉันผ่านการเรียนรู้จากคนในทีม ฉันรู้สึกสนุกกับชีวิตการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อกลุ่มบริษัทของเรา”

Nouch Timouyla
นุช ทิมุยลาบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ แคมโบเดีย จำกัด
Good communication skills

ทักษะการสื่อสารที่ดี

“บรรยากาศของการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งที่พบเห็นเป็นปกติ พนักงานในทุกระดับ จะได้รับการดูแลผ่านระบบพี่เลี้ยงที่บริษัทได้จัดเตรียมแนวทางและวิธีการต่างๆ ไว้รองรับเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารสำหรับทุกคนในองค์กร”

Aekkalak Prasitdechakul
เอกลักษณ์ ประสิทธิ์เดชากุลบริษัท ออโต้ เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด
Passion to learn new things

ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

“เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่ได้ไปเรียนต่างประเทศในสาขาที่ดีที่สุดด้วยทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนที่บริษัทมอบให้ และได้สัมผัสมุมมองหลากหลายจากเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากนานาประเทศ ฉันได้รับทั้งการศึกษาและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันยอดเยี่ยม ที่ช่วยพัฒนาความสามารถด้านธุรกิจและแนวคิดการใช้ชีวิต”

Issaree Wongsawat
อิสรีย์ วงศ์สวัสดิ์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
Delivering the happiness for success

การมอบความสุขเพื่อความสำเร็จ

“การทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการสร้างประสบการณ์อันแสนพิเศษ ลูกค้าจะได้รับการดูแลด้วยความจริงใจ พร้อมแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางของเราในทุกช่องทางที่สัมผัส ความมุ่งมั่นของพวกเรา คือการสร้างความประทับใจสูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเหนือกว่าความคาดหมาย”

Jedsada Sawetnawin
เจษฎา เศวตนาวินบริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
Flexibility

ความยืดหยุ่น

“ความยืดหยุ่น คือคุณลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของพนักงานในกลุ่มตรีเพชร เราให้ความสำคัญต่อการปรับตัวในด้านความคิด และขั้นตอนการทำงานต่างๆ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในโลกธุรกิจ พวกเราเชื่อว่าความยืดหยุ่นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

Sermvit Nusomkaew
เสริมวิทย์ หนูสมแก้วบริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด

All staffs are the core to make all possibilities happen.   All staffs are the core to make all possibilities happen.   All staffs are the core to make all possibilities happen.   

สภาพแวดล้อมการทำงาน

Dynamic & Flexibility

การปรับตัว และ ความยืดหยุ่น

“ในโลกธุรกิจที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันตลอดเวลานั้น ผมได้รับประสบการณ์เรื่องการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยนโยบายของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล วัฒนธรรมเรื่องการปรับตัวและความยืดหยุ่นของรูปแบบการทำงานพร้อมกับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีระดับสูงนั้น ช่วยให้เราอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาด”

วรรธนัย มาไกล
วรรธนัย มาไกลบริษัท ตรีเพชรไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
Teamwork

การทำงานเป็นทีม

“ผมชอบวิธีที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีม พนักงานทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และพร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยเป้าหมายเดียวกัน เพื่อให้ภารกิจของทีมบรรลุผลสำเร็จ”

จิระชัย ดีประสิทธิ์
จิระชัย ดีประสิทธิ์บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด
Career Path

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

“โอกาสต่างๆ สำหรับการเติบโตในสายอาชีพสามารถเกิดขึ้นได้ที่กลุ่มตรีเพชร การมอบหมายให้เป็นผู้บริหารในกลุ่มตรีเพชรนั้น ช่วยพัฒนาศักยภาพของผมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบ ความสามารถรอบด้านคือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เอาชนะความท้าทายต่างๆ ที่จะมีขึ้นได้”

สมคิด แสงอารยะกุล
สมคิด แสงอารยะกุลบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
Diversity

ความหลากหลาย

“พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัท ถึงแม้ว่าบริษัทในกลุ่มของเราจะประกอบด้วยบุคคลหลายคุณลักษณะ ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยการให้เกียรติในลักษณะเดียวกัน และทุกความคิดเห็นถือเป็นเสียงที่สำคัญอีกด้วย”

ทนงศักดิ์ คำทวี
ทนงศักดิ์ คำทวีบริษัท พัฒนาไทยบริการ จำกัด

ความสุขของพนักงานกลุ่มตรีเพชร

ความสุขของพนักงาน กลุ่มตรีเพชร

นิติพัฒน์ มนตรีเศรษฐ์

“ความสุขของผมมาจากการได้อยู่ในสังคมที่ดีและมีโอกาสในการทำงานกับคนที่มีความสามารถรอบด้าน”

นิติพัฒน์ มนตรีเศรษฐ์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

สุลีลา ชัยเพชร

“ฉันรับรู้ได้ถึงการเอาใจใส่ของผู้บริหาร ที่ยินดีรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน”

สุลีลา ชัยเพชร

บริษัท ออโต้ เทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด

รัตนาวลี ย่องเหล่ายูง

“ฉันรู้สึกมั่นคงในบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ฉันทุ่มเททำงานมากยิ่งขึ้น”

รัตนาวลี ย่องเหล่ายูง

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด

ทศพล เรืองสว่าง

“บริษัททำให้ผมและเพื่อนร่วมงานรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของบริษัท เนื่องจากบริษัทมอบโอกาสและสวัสดิการที่ดีที่สุดแก่พวกเราอยู่เสมอ ซึ่งพวกเราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อบริษัทเช่นกัน”

ทศพล เรืองสว่าง

บริษัท โอมาคาเสะ คาร์ จำกัด

อำไพวัน พูทอนสี

“บริษัทเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของผมและเพื่อนร่วมงานของผมทุกคนเป็นเหมือนสมาชิกในครอบครัวของผม”

อำไพวัน พูทอนสี

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ลาว จำกัดผู้เดียว

สุกฤตา พรรณเทวี

“ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับพนักงานเสมอ”

สุกฤตา พรรณเทวี

บริษัท ตรีเพชรอินชัวรันส์เซอร์วิส จำกัด

0000

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตรีเพชร

กลุ่มตรีเพชร เชื่อมั่นว่า บุคลากรที่มีความสามารถรอบด้าน เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ